Vårens städdag

Lördagen den 25 april går vi alla man ur huse för att  hjälpas åt att göra fint i vår omgivning. Sly som röjts tidigare och under städdagen samlas ihop och bränns. Vi plockar även upp allt skräp som kastats i naturen. Efter städningen grillar vi korv och umgås. Ett ypperligt tillfälle att lära känna våra grannar.

Boka alltså upp förmiddagen den 25 april! Ju fler vi är desto snabbare blir vi klara.

Ytterligare information.om tid och samlingsplats kommer i din brevlåda.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening