Information fakturor

Info 6 feb 2014

Några har blivit fundersamma kring en faktura-avgift på 50 kronor på utskicken för årsavgiften.

Orsak: Hanteringen av föreningens fakturor övergick till företaget Harmonicentrum genom ett avtal av förrförra styrelsen. Där medges tydligen rätten att ta ut denna avgift för Harmonicentrum. Vi har tagit upp detta på styrelsens möten och beklagar att detta kommit som en överraskning.

Info 18 mars 2014

Allt har uppenbarligen inte tidigare kommunicerats till medlemmarna. Den nuvarande styrelsen kommer att ta upp frågan för beslut av årsstämman den 29 mars om aviavgiften skulle ha tagits ut på fakturan eller skall bäras av föreningen, vilket då resulterar i att budgeten höjs med motsvarande.

Ett system för kostnadsfri e-faktura beräknas kunna presenteras på mötet.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening