Extrastämma den 2 juli 2015 kl. 19.00 (registrering 18.00-18.50)

Styrelsen i Skärgårdsstads Samfällighetsförening kallar härmed till extrastämma angående försäljningen av mark tänkt för idrottshall.

Kallelsen i sin helhet.

Välkommen!
Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening