NOM 2015

Nordiskt mästerskap i Sök kommer att genomföras på Telegrafberget i Skärgårdsstad den 18-20 september. För ytterligare information klicka på länken

SBK Stockholmsdistrikt

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening