Program för Ektorp

En svarsskrivelse med sakfrågor enligt styrelsens förvaltningsuppdrag har i tid inlämnats till kommunen.

Eftersom projektet kanske är det största i Skärgårdsstads historia har styrelsen valt att inhämta samtliga medlemmars åsikter genom en utsänd enkät. Styrelsen kommer direkt efter enkättidens slut att redovisa resultatet mellan de olika svarsalternativen samt också att redovisa styrelsens yttrande till kommunen.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening