Aviavgiften

Senast uppdaterad: Onsdag, 19 Mars 2014 22:32
Skrivet av informationsansvarig: Onsdag, 19 Mars 2014 22:18

Påminnelser om aviavgifter!!

Betala inte dessa 50 kr just nu, avvakta stämmans beslut 29 mars.

Styrelsen meddelar:

Vi håller med om att i sak är det fel av förrförra styrelsen, den avgick  vid årsstämman 2013, men fortsatte uppenbarligen verka  en stund därefter, att besluta om en aviavgift utan att sammankalla extra stämma för beslut om en höjning av endera samfällighetsavgiften  eller för ett beslut där samfälligheten bär kostnaden och att budgeten därmed beslutas höjas motsvarande.

Den nuvarande styrelsen kommer att lägga fram denna situation för stämman den 29 dennes  så att beslut i god ordning kan tas av stämman.
Fortsättningsvis kommer vi att ha system för betalning utan aviavgift.

Styrelsen har noterat bestridande av aviavgiften.

Hälsningar
// Lars Backman, Ordförande 
// genom Bertil Wahlborn, sekr SSF, 19 mars 2014

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening