Intrång av hackers

Dagarna före jul stängdes vår hemsida på grund av dataintrång av hackers. Sidan låg nere under hela julhelgen, men problemen löstes med hjälp av Space2u och vår egna specialist Harry Kas.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening