Kallelse

Kallelsen till årsstämman den 19 mars kl. 10.00 - 13.00 är nu distribuerad till samtliga hushåll i Skärgårdsstad. Du finner den under Förvaltning, Dokument och Arkiv eller klicka på länken Kallelse.

Välkommen till Stämman!

Styrelsen. 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening