Höstens städdag

Boka upp förmiddagen den 1 oktober för städning av vår vackra Skärgårdsstad. Om alla solidariskt ställer upp går det snabbt och vi hinner med en större yta. Efter städningen inbjuds alla till korvgrillning.

Ytterligare information om exakt tid och samlingsplats kommer i din brevlåda.

Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening