Rapport från höstens städdag

Stort tack till alla deltagare för nedlagt arbete under höstens städdag.

Då det endast deltog 152 fastigheter av 590 - se statistik - hann vi dock inte med hela området. Om vi inte själva slyröjer och städar måste föreningen köpa denna tjänst externt, vilket då kommer att påverka medlemsavgiften.

Vi hoppas på större deltagande på vårens städdag som äger rum den sista lördagen före Valborg.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening