Soptunnor på vägen hindrar snöröjningen!

Soptunnorna ska placeras ca 1,5 m från vägkanten - se instruktioner från Roslagsvatten, som sköter sophanteringen i kommunen. Dessa 1,5 m ska kunna användas som plats för snövall.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening