Gatubelysning

Nedsläkt gatubelysning bl.a. på Skärgårdsstadsvägen och på gång- och cykelvägen till Bombergsvägen. En tekniker har varit ute och kontrollerat säkringarna och elförsörjningen. Felet är inte trasiga lampor, utan det är ett mer omfattande fel i kablarna som kommer att åtgärdas. För detta arbete krävs eventuellt schaktning, nya rör och kablar, vilket ingår i vårt avtal med entreprenören. Arbetet påbörjas i vecka 3.

Styrelsen

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening