Protokoll från årsstämman

Årsstämmoprotokollet ligger under Förvaltning, Dokument och arkiv. Alternativt kan du klicka på länken så kommer du direkt till protokollet.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening