Varning för halka!

Nu är vinter och kyla på väg så kör försiktigt på våra vägar eftersom vägbanan kan bli hal då temperaturen sjunker! 
Sätt på vinterdäcken i tid!

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening