Årsstämma 2018

Årsstämman äger rum den 24 mars i Skärgårdsstadsskolan. Registreringen öppnar kl. 09.00 och stänger 09.45. Röstlängden produceras mellan 09.45 - 10.00. 

Stämman börjar kl.10.00 och beräknas pågå till kl. 13.00. Kallelsen kommer att läggas i din brevlåda senast den 3 mars. .

Välkommen!

Styrelsen

2018 Kallelse
2018 Bilaga till kallelse

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening