Tillfällig parkering vid skolan

Den tillfälliga parkeringen vid skolan stängs av Armada. Den är avstängd för parkering från den 7 september tills Armadas renovering av skolan påbörjas. Därefter kommer marken att återställas till ängsmark - se kallelsen och stämmoprotokollet M5-6.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening