Påminnelse om gemensam städdag i Skärgårdsstad

 
Dag:     Lördagen den 6 oktober 2018
Tid:      10.00 – 14.00
Plats:   Uppgift om samlingsplats får du i kallelsen, vilken delas ut inom några dagar.
 
Städningen avslutas med gemensam korvgrillning för den som så önskar.
 
Det är viktigt att alla solidariskt ställer upp så att föreningen slipper lägga pengar på  att köpa städningstjänster externt, vilket naturligtvis skulle påverka medlemsavgiften negativt.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening