Uppställning av soptunnan när det är dags för tömning

För att bilar ska kunna mötas på våra vägar och för att plogbilen ska kunna ploga hela vägen får inte soptunnorna placeras ute på vägen.
På tömningstagen ställs soptunnorna 1,5 m in på den egna infarten och 0,5 m mellan tunnorna. Se Roslagsvattens instruktion på
  
https://roslagsvatten.se/osteraker/smahus/118  

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening