Parkering vid havsbadet

Parkeringstillstånd behövs under tiden 15 maj -15 oktober 2019. En dag i veckan kommer sommargymnastik att anordnas och då är det fri parkering. Vilken veckodag det blir meddelas senare.

P-tillstånd har tidigare delats ut till samtliga fastigheter. Om någon händelsevis har förlorat sitt tillstånd går det bra att hämta ut ett nytt under någon av följande tider:

Torsdag 30 maj kl. 11.00-12.00 vid badet Solbergasjön
Tisdag 4 juni kl. 18.00-18.30 vid Fiskestugan

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening