Årsstämma 2020

Styrelsen meddelar att årsstämman framflyttas till onsdag 20 maj. Ytterligare information kommer senare. Klicka på länken för information om anledningen till ändring av datum. Redan utskickad kallelses innehåll är gällande. .

Kallelsen finner du här på hemsidan under dokument och arkiv.

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening