Vinterväghållning

SSF har avtal med två entreprenörer avseende Skärgårdstads vinterväghållning:

• Storstockholms Farmartjänst AB, Stofar, Kjell Malmberg, tfn 070-420 26 71
• Tojoni Servicetjänst, Tomas Nilsson, tfn 0702-15 84 99, 08-540 254 02

Klicka på länken för information om entreprenörernas åtaganden

Vid ihållande snöfall kan det i värsta fall dröja flera dygn innan all snöröjning är klar. Vid snöstorm eller annat hårt vinterväder är det oundvikligt att det blir svårigheter med framkomligheten på våra vägar.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

Råd till fastighetsägaren

Lägg aldrig ut snö på vägen utanför din egen tomt. Det försvårar avsevärt för plogbilen och för gångtrafikanter. Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på samfälligheten.

Fastighetsägaren sköter själv röjning framför brevlådor och sopkärl.

Hämta gärna sand i någon av våra sandbehållare och sanda själv vid fläckvis halka!  

OBS! Förarna tar ej direktiv från enskilda fastighetsägare eftersom det fördyrar och försenare snöröjningen för alla medlemmar

Styrelsen  

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening