Höstens städdag

Lördagen den 3 oktober samlas vi alla för att göra fint i vår omgivning. Sly som röjts tidigare och under städdagen samlas ihop och bränns. Skräp i diken och på gemensamma grönområden plockas upp. Efter städningen inbjuds alla till korvgrillning och umgänge med gamla och nya grannar.

Boka alltså upp förmiddagen den 3 oktober.

Ytterligare information om tid och samlingsplats kommer i din brevlåda.

Styrelsen

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening