Klubbar och föreningar

Skärgårdsstad har ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för samfällighetens medlemmar.

Hamnsamfälligheten

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening består av 340 andelar. Föreningen sköter hamnanläggningen, gästplatser vinterförvaring m.m. Vänd dig till föreningen om du önskar hyra eller köpa en båtplats.
www.skargardshamnen.com

Skärgårdsstads Segelsällskap

Föreningen anordnar en stor mängd aktiviteter under året. De leder och administrerar S.S.S.S. segel- och motorbåtsverksamhet. De administrerar även sjö- och torrsättningen samt anordnar bl.a. aktiviteter för ungdomar.
https://idrottonline.se/SkargardsstadsSS-Segling/  

Jakt- och viltvårdsförening i Skärgårdsstad

Viltvårdsföreningen sköter viltvården i området och har rätten till jakt på våra gemensamma marker. För detta ändamål har föreningen särskilt skottlossningstillstånd.
Läs mer..

 

SSJSF

Skärgårdsstads surfing, jollesegling, skrinnar & fiskevårdsklubb ansvarar för driften av Fiskestugan och den vedeldade bastun vid havsbadet samt för båthus och sjöbod i anslutning till Per Norbergs väg

www.fiskestugan.com

 


Skärgårdsstads IF

Idrottsföreningen erbjuder motion och träning för de boende i samfälligheten.
Samtliga ledare är utbildade, diplomerade och licensierade.
www7.idrottonline.se/SkargardsstadsIF-Gymnastik