Badplatser

Skärgårdsstad har några av kommunens bästa bad, både vad gäller vattenkvalitén, läge och badplatsernas skick. Stor vikt läggs vid underhåll och skötsel, till allas trevnad.

Havsbadet

Samfällighetens havsbad har en fin sandstrand med omgivande gräsytor. Här finns också omklädningsrum och toaletter samt en fin grillplats. Angränsande till badet ligger Skärgårdsstads fiskestuga – läs mer om fiskeklubben på www.ssjsf.se. Parkeringstillstånd behövs vid badet. 

Varje hushåll i Skärgårdsstad erhåller två parkeringstillstånd gällande Skärgårdsstadsbadet, vilka delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman och gäller per kalenderår.

Solbergasjön

Solbergasjön har badbrygga och fin grillplats.

Vattenprover

Vattenprover tas löpande vid båda baden. Resultaten har undantagslöst varit utan anmärkning. Anslag sätts upp vid baden samt publiceras på hemsidan.

Teknisk instruktion

Läs samfällighetens tekniska instruktion, paragraf 2!