Fartbegränsning i samfälligheten, 30-zon

Samtliga vägar, med undantag av Skärgårdsstadsvägen norr om skolan ned till hamnen, har 30 km/tim som fartgräns.

Vägportalerna - vad gäller?

Tillämplig regel är Trafikförordningen 3 kap, 30 §: ett fordon ska vid möte med andra fordon hålla till höger. Förarna ska lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen. Om det finns något hinder för möte ska den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera.

...

 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening