Fartbegränsning i samfälligheten, 30-zon

Samtliga vägar, med undantag av Skärgårdsstadsvägen norr om skolan ned till hamnen, har 30 km/tim som fartgräns.

Vägportalerna - vad gäller?

Tillämplig regel är Trafikförordningen 3 kap, 30 §: ett fordon ska vid möte med andra fordon hålla till höger. Förarna ska lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen. Om det finns något hinder för möte ska den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera.

...