Vägar och belysning

Skärgårdsstads vägnät är cirka 17 km enskild väg med en vägbredd mellan 3,5 till 7,5 m.

Teknisk instruktion

Läs samfällighetens tekniska instruktion, paragraf 2!

Fartbegränsning i samfälligheten, 30-zon

Samtliga vägar, med undantag av Skärgårdsstadsvägen norr om skolan ned till hamnen, har 30 km/tim som fartgräns.

Vägportalerna - vad gäller?

Tillämplig regel är Trafikförordningen 3 kap, 30 §: ett fordon ska vid möte med andra fordon hålla till höger. Förarna ska lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen. Om det finns något hinder för möte ska den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera.

Instruktion för siktröjning 

Vinterväghållning


Snöröjning och halkbekämpning upphandlas säsongsvis. Information om anlitade entreprenörer presenteras under "Pågående ärenden" på första sidan.

Styrelsen upphandlar endast underhåll av vägar som ingår i samfälligheten. Privata vägar till fastigheter ingår ej i avtalet och måste därmed upphandlas själva av berörda fastighetsägare.

Enligt SSF:s tekniska instruktioner gäller parkeringsförbud på våra vägar och vändplaner. Hinder, såsom felparkerade fordon, släpkärror etc. som hindrar snöröjningsarbetet kommer direkt att beläggas med kontrollavgift.

För att undvika skador är det viktigt att brevlådor, kantsten, brunnar etc. är utmärkta med snökäppar om risk finns för att dessa täcks av snö. Buskar och planteringar som är placerade på samfällighetens mark närmare än 3 meter från vägkant riskerar att hamna under plogvall. Detta tar samfälligheten inget ansvar för, då snön måste kunna läggas på båda sidor om vägen om inget annat alternativ finns.

Förarna är tillsagda att inte ta direkta direktiv från enskilda fastighetsägare, då detta fördyrar och försenar snöröjningen för alla medlemmar. Klagomål och synpunkter ska lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för eventuell vidare åtgärd mot underentreprenörer.

Parkeringstillstånd

Varje hushåll i Skärgårdsstad får två parkeringstillstånd gällande Skärgårdsstadsbadet, vilka delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman och gäller per kalenderår.

P-tillstånd för hamnen delas varje vår ut av Skärgårdsstads Hamnsamfällighet. Endast de som äger eller hyr båtplats får parkeringstillstånd (2 tillstånd per plats). För ytterligare information se www.skargardshamnen.com.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening