Årsstämma 2016

Årsstämman kommer att äga rum den 19 mars kl. 10.00-13.00. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast den 27 februari. På stämman tas bland annat beslut om årsavgiften. Därefter skickar vi ut betalningsavier. Sista datum för inbetalning av årsavgiften beräknas bli kring slutet av april.

Styrelsen föreslår att de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2016-01-15 ska vara betalningsansvariga för årsavgiften. Om du flyttar innan du har betalat årsavgiften, vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening