Till höger om Skärgårdsstadsvägen finns nu flera platser reserverade enbart för boende i Skärgårdsstad, så ”Bad-tillstånd” gäller där. Till vänster om Skärgårdsstadsvägen, från den avbildade skylten fram till Reningsverkets staket, gäller både ”Bad- och Hamntillstånd” fram till 30 augusti. Därefter vinterförvaras, enligt Anläggningsbeslut, sedan igen båtar till vänster om Skärgårdsstadsvägen fram till nästa sommar.
Mycket nöje!