Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 600 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Årsstämma 2018

Årsstämman äger rum den 24 mars i Skärgårdsstadsskolan. Registreringen öppnar kl. 09.00 och stänger 09.45. Röstlängden produceras mellan 09.45 - 10.00. 

Stämman börjar kl.10.00 och beräknas pågå till kl. 13.00. Kallelsen kommer att läggas i din brevlåda senast den 3 mars. .

Välkommen!

Styrelsen

2018 Kallelse
2018 Bilaga till kallelse

Senarelagda vägarbeten 

Alla vägarbeten som var planerade (motioner från årsstämman) kommer tyvärr inte att bli utförda under 2017. En orsak till detta är bl.a. väderleken som under hösten inte varit gynnsam för den typ av vägbeläggning som är aktuell för våra vägar.  Vägarbetena ska i stället utföras under våren 2018 när det blivit torrare väder och varmare luft.  
 
Sammanfattningsvis kommer alla beslutade beläggningsarbeten att utföras, men med en förskjuten tidplan.

 

Snöröjning och halkbekämpning 2017 - 2018

Styrelsen har infört ökad beredskap för snöröjning av våra vägar. Snöröjning kommer att påbörjas per automatik på liknande sätt som sker på andra ställen i kommunen.
 
Skärgårdsstads Samfällighetsförening har tecknat avtal med nedanstående entreprenörer avseende vinterväghållningen i Skärgårdsstad. 
 
Skärgårdsstadsvägen, bussgatan fram till ändhållplatsen vid Fritz Janssons väg.
Peab Drift & Underhåll AB, kontaktperson är Tomas Pettersson, 070-779 42 81,
journummer 073-337 26 71
 
Övriga vägar i Skärgårdsstad
Tojoni Servicetjänst, kontaktperson är Thomas Nilsson, 070-215 84 99.

  
En kontraktering av Tojoni Servicetjänst som huvudman med flera underaktörer möjliggör att dessa snöröjer med flera maskiner samtidigt. Både Västra och Östra Skärgårdsstad kommer att snöröjas parallellt. All snöröjning ska börja samtidigt och vara klar inom sex (6) timmar.

Ytterligare information finner du på hemsidan under Vägar och belysning!

Varning för halka!

Nu är vinter och kyla på väg så kör försiktigt på våra vägar eftersom vägbanan kan bli hal då temperaturen sjunker! 
Sätt på vinterdäcken i tid!

Tips

Ett sätt att försöka stoppa besök av älgar, vildsvin och grävlingar i din trädgård är att plocka bort all frukt - äpplen, plommon m.m. - från träd och mark.grvling

  

Delägarskap i en gemensamhetsanläggning

Läs vad som gäller för dig som är delägare i Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Δ Klicka här!

 

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

captcha 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening