Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Gatubelysning

Nedsläkt gatubelysning bl.a. på Skärgårdsstadsvägen och på gång- och cykelvägen till Bombergsvägen. En tekniker har varit ute och kontrollerat säkringarna och elförsörjningen. Felet är inte trasiga lampor, utan det är ett mer omfattande fel i kablarna som kommer att åtgärdas. För detta arbete krävs eventuellt schaktning, nya rör och kablar, vilket ingår i vårt avtal med entreprenören. Arbetet påbörjas i vecka 3.

Styrelsen

Soptunnor på vägen hindrar snöröjningen!

Soptunnorna ska placeras ca 1,5 m från vägkanten - se instruktioner från Roslagsvatten, som sköter sophanteringen i kommunen. Dessa 1,5 m ska kunna användas som plats för snövall.

Styrelsen

SSF:s krav på snöröjning

Klicka på länken för att få information om SSF:s krav på vinterväghållning.

Utdrag från avtalen med kontrakterade entreprenörer.

Läget i snökaoset

Styrelsen beklagar och ber om ursäkt för att vi inte har lyckats upprätthålla en bra halkbekämpad vinterväg efter det första snöfallet.

Vi har förståelse för era klagomål som orsakats av en oönskad tillfällighet, nämligen ett traktorhaveri vid uppstarten av snöröjningen. Vi lyckades tyvärr alldeles för sent att hitta en ersättare, men nu är vår ordinarie traktor igång.

Styrelsen

Snöröjning och halkbekämpning

SSF har tecknat avtal med nedanstående entreprenörer avseende vinterväghållningen i Skärgårdsstad.

Skärgårdsstadsvägen, bussgatan fram till ändhållplatsen vid Fritz Jansson väg
Peab Drift & Underhåll AB, Tomas Pettersson, 070-779 42 81

Övriga vägar i Skärgårdsstad
Tojoni Servicetjänst, Tomas Nilsson, 070-215 84 99, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid ihållande snöfall, snöstorm eller annat hårt vinterväder är det oundvikligt att det blir svårigheter med framkomligheten på våra vägar. Vi hoppas att ni har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

Råd till fastighetsägaren
Lägg aldrig ut snö på vägen! Det försvårar avsevärt för plogbilen och för gångtrafkanter. Lägg snön på den egna tomten eller på angränsande fria ytor på samfällighetens mark. Fastighetsägaren ska själv sköta röjning framför brevlådor och sopkärl. Hämta gärna sand i någon av sandlådorna och sanda själv vid fläckvis halka!

OBS! Förarna tar ej direktiv från enskilda fastighetsägare eftersom det fördyrar och försenar snöröjningen.

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Klubbar och föreningar i Skärgårdsstad

Klubbar och föreningar anordnar aktiviteter inom många intresseområden. Gå in på resp. hemsida för information!

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening