Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelsen till årsstämman den 25 mars är nu distribuerad till samtliga hushåll i Skärgårdsstad. Du finner den under Förvaltning, Dokument och Arkiv eller klicka på länken Årsstämma 2017.

Några kompletteringar av texten i kallelsen:

Sid 5, vinterväghållning, STOFAR, Skärgårdsstadsvägen ner till reningsverket, jan-mars 2016.

Sid 20, text föll bort i sista meningen på sidan. Korrekt text: "Observera att från och med år 2019 är fondens värde vid årets slut oförändrat från det beslut som stämman tog den 19 mars 2016 och för varje enskilt år fram till år 2024.

Välkommen till stämman!

Styrelsen

 

Delägarskap i en gemensamhetsanläggning

Läs vad som gäller för dig som är delägare i Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Δ Klicka här!

Styrelsen

Årsstämma 2017

Årsstämman kommer att äga rum den 25 mars kl. 10.00-13.00. Vi öppnar för registrering kl. 09.15. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast den 3 mars. På stämman tas bland annat beslut om årsavgiften. 

Styrelsen föreslår att de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2017-01-13 ska vara betalningsansvariga för årsavgiften. Om du flyttar innan du har betalat årsavgiften, vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen 

 

Soptunnor på vägen hindrar snöröjningen!

Soptunnorna ska placeras ca 1,5 m från vägkanten - se instruktioner från Roslagsvatten, som sköter sophanteringen i kommunen. Dessa 1,5 m ska kunna användas som plats för snövall.

Styrelsen

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Klubbar och föreningar i Skärgårdsstad

Klubbar och föreningar anordnar aktiviteter inom många intresseområden. Gå in på resp. hemsida för information!

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening