Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 600 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Årsstämma 2019

Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförenings årsstämma i Skärgårdsstadsskolan lördagen den 30 mars kl. 10.00. Registrering av deltagare sker mellan 09.00-09.45. Kallelse med årsredovisning får du i brevlådan senast tre veckor före stämman.

Ändrat datum för vårens städdag

Det tidigare fastställda datumet för vårens städdag, näst sista lördagen före Valborg, råkar i år sammanfalla med påskafton varför styrelsen har beslutat att städdagen ska äga rum söndag 28 april kl. 10.00. Kallelse med uppgift om bl.a. samlingsplats får du i brevlådan i mitten av april.

Rotvältor

I spåren av stormen Alfrida vill styrelsen rikta en varning till föräldrar att inte låta sina barn leka bland fallna träd, speciellt inte vid rotvältorna som uppstått efter sågning av fallna träd.

Berätta för barnen att det är förknippat med riktigt, riktigt stor fara. Rotvältorna kan plötsligt slå tillbaka och i värsta fall klämma någon till döds.

Uppställning av soptunnan när det är dags för tömning

För att bilar ska kunna mötas på våra vägar och för att plogbilen ska kunna ploga hela vägen får inte soptunnorna placeras ute på vägen.
På tömningstagen ställs soptunnorna 1,5 m in på den egna infarten och 0,5 m mellan tunnorna. Se Roslagsvattens instruktion på
  
https://roslagsvatten.se/osteraker/smahus/118  

 

Vedlotter

Vi har fått in ett flertal anmälningar om träd som föll i stormen Alfrida. Föreningen ser initialt till att farliga träd tas ner och delas upp i hanterbara storlekar. Där träden hittills är nedtagna och kapade får medlemmar i föreningen fritt hämta veden. Klicka på LÄNKEN för upplysning om var den kapade veden finns att hämta.

Nya styrelsemedlemmar

Efter många års arbete i styrelsen kommer några av nuvarande medlemmar att avgå efter årsstämman, varför vi behöver rekrytera några nya.

Att arbeta i styrelsen är både givande och roligt. Vill du få en inblick i vad som sker i Samfälligheten och samtidigt vara med och påverka utvecklingen i Skärgårdsstad ber vi dig att kontakta Per-Olof Palm, som är sammankallande i Valberedningen, på nr 
070-378 19 16.

Vinterväghållning 2018-2019

Skärgårdsstads Samfällighetsförening har tecknat avtal med nedanstående entreprenörer avseende vinterväghållningen i Skärgårdsstad. Avtalsperioden sträcker sig mellan oktober 2018 till april 2019

Skärgårdsstadsvägen, bussgatan fram till ändhållplatsen vid Fritz Janssons väg: Peab Drift & Underhåll AB, kontaktperson är Tomas Pettersson, 070-779 42 81,
journr 073-337 26 71.

Övriga vägar i Skärgårdsstad: Tojoni Servicetjänst, kontaktperson är Thomas Nilsson, 070-215 84 99, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Regler för underlättande av snöröjningen:
- Parkera inte fordon på vägar och vändplaner.
- Postlådor som får en törn vid snöröjning ersätts inte om de står på vägmark.
- Soptunnor ska vara placerade på egen fastighet, utom på tömningsdagen.
- Snö från den egna tomten får inte läggas ut på vägområdet.

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

captcha 
Klicka här för att läsa om föreningens villkor.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening