Kontakt

Skärgårdsstads samfällighetsförening

Adress

Box 322
184 24 Åkersberga

Organistionsnr: 716418-5634

Betalning

Swish: 123 637 8004

Bankgiro: 739 – 9983

Postgiro: 483 81 87 – 5

Grönområde, skog & bad

Andreas Michalik och Elin Falk

styrelsen@skargardsstad.se

Trafiksäkerhet, vägar & belysning

Paul-Erik Toivo och Andreas Michalik

styrelsen@skargardsstad.se

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad. Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av One Nordic AB.

Anmäl

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla