VÄLKOMMEN TILL

Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

ETT SAMHÄLLE MITT I SKÄRGÅRDEN

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 260 hektar naturskön mark med grön-, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende, ca 185 ha. Idag består Skärgårdsstad av cirka 610 fastigheter och har drygt 2000 boende.

OMRÅDE & HISTORIA

Att bo i Skärgårdsstad innebär att man blir medlem i en av landets största samfälligheter.

KLUBBAR & FÖRENINGAR

Skärgårdsstad har ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för samfällighetens medlemmar.

FÖRVALTNING

Styrelsens ledamöter väljs på stämman och har till uppgift att förvalta och driva verksamheten enligt stadgarna och samfällighetslagen.

LOGGA IN PÅ DIN MEDLEMSSIDA

Här kan du som är boende och fastighetsägare i Skärgårdsstadsamfällighetsförening ta del av viktig information och dokument.

Hämta fakturor, ange e-post och telefonnummer samt lämna samtycke enligt GDPR och mycket mer.

Frågor & svar

Hund

Hundar får bada på båda baden, kopplade och under uppsyn av ägare.

Parkeringstillstånd bad

Varje hushåll i Skärgårdsstad får två parkeringstillstånd gällande Skärgårdsstads havsbad.

Trädfällning

Trädfällning sker endast av Styrelsen utsedd person eller entreprenör via godkänd ansökan.

Vinterväghållning

Styrelsen upphandlar endast underhåll av vägar som ingår i samfälligheten, ej privata vägar.

Fartbegränsning

I Skärgårdsstad är maxhastigheten 30 km/tim, med vissa undantag med högsta hastighet 50 km/tim.

Ridning

Generellt sett så regleras ridning på våra marker genom Allemansrätten.

Siktröjning på egen tomt

Träd, buskar och häckar ska beskäras så att trafiken ej störs genom till exempel skymd sikt.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan i Skärgårdsstad är att göra vårt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet.

Policies/Regler

Alla våra regelverk inom styresen mot förenings- medlemmar hittar du under inloggat läge på din medlemssida via Vägfas.

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad. Drift och underhåll samt förnyelse
av vägbelysningarna sköts av One Nordic AB.

Anmäl

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla