Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 610 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

Nu är äntligen sommaren här

 För alla badsugna kan vi meddela att flotten nere vid stora badet är på plats och bryggan nere vid Solbergasjön är nyrenoverad.

 Information som gäller under sommaren

 Det kommer att finnas djur som betar på Marsättra holme och även vid ängen mellan Västra och Östra under sommaren. Så skräm inte djuren eller dylikt och mata inte djuren de har ju hela ängen att äta av

Sista utlämningen av parkeringstillstånd till badet sker vid fiskestugan 18/6 klockan 18.00-18.30

Det är gratis utegympa vid badet 12/6 - 14/8 på onsdagar klockan 19.30 som anordnas av skärgårdsstads IF

Hanteringstid för träd och infartsändringar är 3 månader

Glöm inte att rensa och röja era diken, det växer snabbt igen så här års

vi har begränsad svarstid till styrelsens e-post under sommaren

Trevlig sommar önskar

Styrelsen

 

 

Parkering vid havsbadet

Parkeringstillstånd behövs under tiden 15 maj -15 oktober 2019. En dag i veckan kommer sommargymnastik att anordnas och då är det fri parkering. Vilken veckodag det blir meddelas senare.

P-tillstånd har tidigare delats ut till samtliga fastigheter. Om någon händelsevis har förlorat sitt tillstånd går det bra att hämta ut ett nytt under någon av följande tider:

Torsdag 30 maj kl. 11.00-12.00 vid badet Solbergasjön
Tisdag 4 juni kl. 18.00-18.30 vid Fiskestugan

Skärgårdsstads grannsamverkan

Grannsamverkan som tidigare legat under ViTrivs har tagits över av en ny förening "Skärgårdsstads grannsamverkan". Kontakta gärna föreningen via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ytterligare information kommer inom kort.

Årsstämman 2019

ägde rum den 30 mars. Protokollet från stämman finner du under Förvaltning, Dokument och arkiv. 

Byggstart för schaktarbeten

För att förse Nyhagen med kommunalt vatten behöver Roslagsvatten förlägga en ny ledning i vägen från Nyhagen för att ansluta mot befintlig avsättning i Skärgårdsstad. Arbetet startar inom kort och kommer tillfälligt att beröra några fastigheter i slutet av August Erikssons väg. Tidsplanen för schakt och rörläggning är ca två veckor. Berörda fastighetsägare är informerade.

Styrelsen har avtalat med Roslagsvatten att arbetsområdet uteslutande ska nås från Nyhagen. Översättravägen och August Erikssons väg kommer inte att användas för någon enda transport till eller från arbetsplatsen.

Avflyttning från Skärgårdsstad

I föreningens informationsblad "Delägarskap i en gemensamhetsanläggning" står bland annat hur ni ska gå tillväga när ni flyttar från Skärgårdsstad.

Rotvältor

I spåren av stormen Alfrida vill styrelsen rikta en varning till föräldrar att inte låta sina barn leka bland fallna träd, speciellt inte vid rotvältorna som uppstått efter sågning av fallna träd.

Berätta för barnen att det är förknippat med riktigt, riktigt stor fara. Rotvältorna kan plötsligt slå tillbaka och i värsta fall klämma någon till döds.

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Obs! Denna funktion fungerar ännu inte. Vänligen återkom senare.

captcha 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening