Nyheter & information

 

Skogsröjning, januari – mars 2023

Skogsröjning, januari – mars 2023

För er som inte vet så äger Skärgårdsstads samfällighet ca 101 hektar skog varav majoriteten är tall. Under perioden januari – mars 2023 kommer Mellanskog att röja, gallra och avverka en del av vår skog i Skärgårdsstad enligt gällande skogsbruksplan. Det kommer således att röjas en del sly, gallras träd och i viss mån även avverkas skog. Därefter kommer även plantering ske av ny skog.

Vi behöver således skörda en del av den skog vi har samt gallra skogen så att befintliga träd får förutsättningar att kunna växa och därmed skapa en framtida fauna för både djurliv, natur och skog.

Områden
Det gäller framför allt områdena längs med Bombergsvägen, där timmer kommer att läggas vid den gamla lekplatsen samt på ängen till höger om infarten.

I Östra Skärgårdsstad är det områdena längs med Sundsmaravägen som vetter mot Reningsverket samt mot Skeppsdal, fotbollsplanen och eventuellt delar av Risängens parkering kommer att användas för tillfällig lagring av timmer innan det transporteras bort.

Många har hört av sig gällande märkningen av band i träden och nedan finns en beskrivning av dessa:

Hel Blå = Avlägg, Basväg, där skogsmaskiner kommer att köra in Blå/Gul = Forn- /kulturminne som de ska ta hänsyn till Röd/Blå/Gul = Fastighetsgräns Röd/Gul = Objekts gräns Röd/Vit/Blå = Hänsyn naturvård

Med vänlig hälsning

Stefan Jonsson
Ordförande

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämman för alla medlemmar i Skärgårdsstads Samfällighetsförening äger rum torsdag den 27 april 2023 i Skärgårdsstads skolmatsal kl 18.00-20.00.

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2022.

Mejla din motion till styrelsen@skargardsstad.se

Vägfas.se

Vägfas.se

Inloggning med personlig kod till vägfas.se finns på Er senaste faktura. Här kan ni se era fakturor, er fastighet och ta del av våra interna dokument. Ni uppdaterar Er egen profil och kan då ange om ni vill ha fakturor och annan information via mejl eller post.

Har ni av någon anledning tappat bort lösenordet kan man kontakta styrelsen.

Höststädning 1 oktober

Höststädning 1 oktober

Dags för höststädning lördagen den 1 oktober kl. 10.00-14.00. Vi hoppas få se så många som möjligt av er denna dag. Syftet med städdagen är att städa upp efter sommaren och förbereda samfälligheten inför vintern.

Kallelse kommer att delas ut.

Förvaltning och underhåll

Förvaltning och underhåll

Under sommaren har vi gjort beläggningsarbeten på våra gång- och cykelvägar. Vi kommer under hösten att fortsätta med att gräva våra diken. Hösten är nu i antågande och det blir väldigt mörkt på många ställen i vårt område. Upptäcker ni trasiga lampor kan ni själva felanmäla detta på en länk via vår hemsida. Tillsammans har vi många ögon som kan iaktta och hjälpa till med detta.

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad. Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av One Nordic AB.

Anmäl

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla