Nyheter & information

 

Årsstämma 11 april 2024

Årsstämma 11 april 2024

Årsstämma torsdag 11 april 2024 kl. 18.00-20.00, Skärgårdsstads skolans matsal. Registrering sker mellan 17.00-17-45. Kallelse kommer till era brevlådor. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2023. Se information om att skriva...

Att skriva en motion

Att skriva en motion

Har du ett förslag på förändring eller förbättring som rör föreningens ansvarsområde och primära åtaganden som styrs av stadgar, anläggningsbeslut, och samfällighetslagen. Då behöver du skicka en s.k. Motion till styrelsen för vidare beredning till det kommande...

Vattenprover

Vattenprover

Styrelsen har under sommaren genomfört vattenprov av Skärgårdsstadsbadet och Solbergssjön och har fått svaret att vattnet är Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19.

Faktura information

Faktura information

Den första fakturan som skickades är krediterad dvs makulerad. Ny faktura har skickats ut där momsen är redovisad men det är samma belopp som skall betalas dvs sek 5100 inklusive moms. Har ni redan betalat den första fakturan så reglerar vi den inbetalningen på den...

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad. Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av One Nordic AB.

Anmäl

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla