Nyheter & information

 

Höststädning 2023 – 7 oktober

Höststädning 2023 – 7 oktober

Höststädning sker lördagen den 7 oktober kl. 10.00-14.00. Vi hoppas få se så många som möjligt av er denna dag. Syftet med städdagen är att städa upp efter sommaren och förbereda samfälligheten inför vintern.

Kallelse kommer att delas ut.

Förvaltning och underhåll

Förvaltning och underhåll

Under sommaren har vi gjort beläggningsarbeten på våra gång- och cykelvägar. Vi kommer under hösten att fortsätta med att gräva våra diken. Hösten är nu i antågande och det blir väldigt mörkt på många ställen i vårt område. Upptäcker ni trasiga lampor kan ni själva felanmäla detta på en länk via vår hemsida. Tillsammans har vi många ögon som kan iaktta och hjälpa till med detta.

Reflexer minskar risken för olycka

Reflexer minskar risken för olycka

Om sikten är god kan en bilförare som kör på halvljus upptäcka en person med ljusa kläder på 60m, men en mörkklädd person syns först på 20-30m avstånd. Men den som bär reflex syns redan på 125m avstånd.

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförenings årsstämma i Runökursgård onsdag den 27 april kl. 18.00. Registrering av deltagare sker mellan 17.00-17.45

Kallelse med årsredovisning har delats ut till samtliga boende under vecka 14.

P-tillstånd 2 st. per hushålls sitter fastklistrade på första sidan av kallelsen.

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad. Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av One Nordic AB.

Anmäl

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Org. nr: 716418 – 5634

Address

Box 322
184 24 Åkersberga

Följ Skärgårdsstad, Roslagens Pärla