Att skriva en motion

Att skriva en motion

Har du ett förslag på förändring eller förbättring som rör föreningens ansvarsområde och primära åtaganden som styrs av stadgar, anläggningsbeslut, och samfällighetslagen. Då behöver du skicka en s.k. Motion till styrelsen för vidare beredning till det kommande...
Årsstämma 11 april 2024

Årsstämma 11 april 2024

Årsstämma torsdag 11 april 2024 kl. 18.00-20.00, Skärgårdsstads skolans matsal. Registrering sker mellan 17.00-17-45. Kallelse kommer till era brevlådor. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2023. Se information om att skriva...
Vattenprover

Vattenprover

Styrelsen har under sommaren genomfört vattenprov av Skärgårdsstadsbadet och Solbergssjön och har fått svaret att vattnet är Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19.