Kallelsen till årsmötet med bilagor finns att läsa på medlemssidorna.