Om sikten är god kan en bilförare som kör på halvljus upptäcka en person med ljusa kläder på 60m, men en mörkklädd person syns först på 20-30m avstånd. Men den som bär reflexsyns redan på 125m avstånd.

Vilda djur – Tänk på att våra vägar ofta korsas av vilda djur!