Bommarna mot slutet av Fritz Janssons väg samt vägen mellan Östra och Västra Skärgårdsstad har idag försetts med så kallade ”Brandhänglås”. Det innebär att räddningstjänsten alltid kan låsa upp bommen, ifall de skulle behöva tillträde till någon fastighet den vägen. Obehörig trafik stoppas däremot effektivt. Inför snöröjning och sandsopning öppnas bommarna tillfälligt.