I samband med den årliga slagningen av gräs på våra ängar förtydligar vi nedan den strategi som finns för vår hanteringa av dessa områden.


Varför slår vi ängarna?

Sedan 2005 finns en strategi på att detta görs årligen med syfte att hålla ett öppet landskap samt se till att inte sly och skog etablerar sig på dessa ytor.

Varför tar vi inte tillvara på höet?

Näringsinnehållet i gräset som nu växer är för lågt som foder för många djurslag. För att kunna använda gräset i bredare utsträckning, skulle man behöva gödsla ängarna, vilket skulle innebära en merkostnad utöver slagningen.
För att framställa hö eller ensilage behövs också ett antal specialmaskiner som har en rätt hög investeringskostnad. Lantbrukare som har den utrustning vägrar att köra på ”okända” ängar, för att inte förstöra sin utrustning. Dessutom kan vi inte säkerställa kvalitén av fodret, dvs. får man in skräp, vassa föremål som t.ex. sönderslitna metallburkar eller annat kan det till och med vara dödligt för djuren som äter höet.

Hur går ni tillväga när ni slår gräset? 

I dagsläget klipps ängen med en så kallad betesputs vilken slår sönder gräset för att föra tillbaka näringen tillbaka till jorden inför nästa års blomning.

Varför slås ängarna just nu?

Sedan tidigare strategi är det beslutat att slagning sker någon gång efter midsommar, och intentionen är att så många blommor som möjligt ska ha hunnit pollinerats samt att rådjurskid ska ha hunnit bli så stora att det har kunnat flytta på sig. Dessutom vill vi inte att gräset ska bli för vildvuxet då det annars blir ett tjockt lager som gör att det tar längre tid för det nya gräset att växa igenom.

Strategin är satt utifrån syftet att behålla ett öppet och fint landskap i vårt härliga Skärgårdsstad.

/Styrelsen