Grillplatsen vid gamla lekplatsen invid Fritz Janssons väg är nu klar! Grillkol eller briketter skall användas, då grillplatsen ligger i nära anslutning till bostäder.
Om du ska använda grillplatsen tänk på att:
– Visa allmän hänsyn
– Följ vedertagna ordningsregler
– Målsmän ansvarar för sina barn
Tack på förhand!

Ett stort tack speciellt till Anders Johansson som snickrat sargen samt till Nathan, Magnus, Kicki och Kristian som hjälpt mig under projektets gång!