Kära medlemmar,

Nu när sommaren är här vill vi i styrelsen passa på att skicka en varm hälsning till er alla. Vi hoppas att ni får möjlighet att njuta av soliga dagar och avkopplande stunder.

Under våren har vi i styrelsen främst fokuserat på förvaltningen av vår samfällighet. Vi har satt oss in i arbetet och skapat en tydlig struktur för vårt samarbete, vilket vi tror kommer att gynna oss alla framöver. Här är några av de saker vi har genomfört:

  • Brandhänglås har installerats på samtliga bommar för att öka säkerheten och tryggheten i området.
  • En ny grillplats har installerats på Fritz Janssons väg, vilket vi hoppas ska bli en trevlig mötesplats för alla medlemmar.
  • En översyn av avverkningsplanen för skogen har påbörjats för att säkerställa att vi sköter skogen på bästa möjliga sätt.
  • Avtal med Skärgårdsstads Mark & Bygg avseende sommarunderhåll 2024 har tecknats. Avtalet innebär bland annat skötsel av badet vid Stockängen i Västra och havsbadet i Östra Skärgårdsstad samt klippning av diverse grönytor.
  • Provtagning av badvattnet vid Stockängen i Västra och havsbadet i Östra Skärgårdsstad har inletts och kommer att göras vid flera tillfällen under sommaren. Det första provsvaret visar att vattnet är badvänligt vid båda baden.
  • Samfälligheten erbjuder numera sommarjobb och ungdomsjobb. Kontakta styrelsen för att veta mer. Policy för arbetet finner du på hemsidan i inloggat läge och mappen ”styrdokument för medlemmar”
  • Påminner också om att registrera e-mail på er personliga sida samt godkänna att vi kan skicka information och fakturor den vägen med syfte att spara onödiga utgifter för fysiska utskick. Personliga koden för inloggning finns på er faktura. Hör av er till styrelsen om ni inte hittar den. Tack på förhand!

Vi ser fram emot att fortsätta förvalta och utveckla vår samfällighet med ambitionen att återkomma med en ny uppdatering till er i höst.
Ha en riktigt skön sommar!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen