Hej alla grannar,

Vi har uppmärksammat EN förekomst av Parkslide (Reynoutria japonica) inom vårt område (vid bommarna på Strossarvägen).

Förekomsten är känd sedan tidigare och den är anmäld till Artfakta. Enligt observation har den inte spridit sig vidare de senaste åren. Enligt Naturvårdsverkets rekommendation så kan den bästa metoden vara att avvakta och observera att växten inte sprider sig ytterligare.

Parkslide är en invasiv växtart som kan orsaka betydande skador på byggnader, vägar och trädgårdar genom sina aggressiva rötter. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hantera och bekämpa denna växt på ett effektivt sätt.

Vänligen se nedan rekommendation om du skulle upptäcka Parkslide på din tomt. Samt viktigt att du anmäler till styrelsen@skargardsstad.se om du skulle upptäcka Parkslide på samfällighetens mark.

Så här känner du igen Parkslide:

 • Blad: Stora, hjärtformade blad.
 • Stjälkar: Ihåliga stjälkar som liknar bambu.
 • Blommor: Vita, blommande klasar på sensommaren.

Steg för hantering av Parkslide:

 1. Identifiera Parkslide: Kontrollera om du har Parkslide på din tomt eller i närheten. Om du är osäker, kan du ta hjälp av bilder och information från Naturvårdsverket.
 2. Avvakta med bekämpning: Naturvårdsverket rekommenderar att om växten inte sprider sig aggressivt, kan man avvakta med bekämpning och ha växten under uppsikt. Detta kan vara en bra strategi för att undvika onödiga åtgärder.
 3. Bekämpningsrutiner:
  • Grävning och borttagning: Mindre bestånd kan grävas upp. Se till att få med hela rotsystemet då även små rotbitar kan ge upphov till nya plantor. Var försiktig så att inte rötterna sprids under grävningen.
  • Hantering av växtavfall: Avfallet ska hanteras med stor försiktighet. Transportera det i förslutna säckar och lämna det på en särskild avfallsanläggning som kan ta hand om invasiva arter. OBS! Släng aldrig Parkslide i komposten eller bland vanligt trädgårdsavfall.
  • Kemisk bekämpning: Vid stora bestånd kan kemisk bekämpning vara nödvändig. Detta bör utföras av professionella med rätt kompetens och tillstånd.
  • Övervakning och uppföljning: Efter borttagning är det viktigt att fortsätta övervaka området regelbundet för att upptäcka och hantera eventuella återkomster av växten.

För mer detaljerade rekommendationer och information om hur man hanterar Parkslide, vänligen besök Naturvårdsverkets hemsida: Naturvårdsverket – Hantering av invasiva arter.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide

Vi uppskattar allas samarbete i att bekämpa Parkslide och skydda vår samfällighet från dess negativa effekter.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen, SSF