Årsstämma torsdag 11 april 2024 kl. 18.00-20.00, Skärgårdsstads skolans matsal. Registrering sker mellan 17.00-17-45. Kallelse kommer till era brevlådor.

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2023. Se information om att skriva motion.

Mejla din motion till styrelsen@skargardsstad.se