Styrelsen har under sommaren genomfört vattenprov av Skärgårdsstadsbadet och Solbergssjön och har fått svaret att vattnet är Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19.